Polityka Prywatności

Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszego serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, aby czuli się Państwo bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, przysługujące Państwu prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

Administratorem danych jest: dobraopiekawdomu.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Górna 10-11, 58-500 Jelenia Góra, NIP 6112812261, REGON 389165930, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000904672.

Cel przetwarzania

Dobraopiekaqwdomu.pl przetwarza dane osobowe Użytkowników serwisu, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach rekrutacji on-line poprzez serwis: www.dobraopiekawdomu.pl (dalej „serwis”) Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

- wypełnienia formularza rekrutacyjnego

- przedstawienia zleceń

- w dalszych etapach zawarcia umowy

- w dalszych etapach dokonania rozliczeń

- w dalszych etapach dostarczenia materiałów dotyczących umowy

Rodzaj danych

Dobraopiekawdomu.pl przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne:

- imię i nazwisko

- adres e-mail

- numer telefonu

- załączenie CV

- załączenie zdjęcia do CV

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Państwa dane osobowe przetwarzamy za Państwa zgodą, wyrażoną w chwili przesłania formularza za pośrednictwem serwisu.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia przesłanie formularza poprzez serwis oraz kontaktowania się z Państwem, w celu nawiązania współpracy.

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

W każdej chwili można wycofać swoją zgodę - bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Państwa celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych (nowe oferty zleceń, programy bonusowe), ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostaną usunięte wszystkie Państwa dane Użytkownika w systemie, a Państwa dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

W każdej chwili możecie Państwo wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Państwa danych zarówno w całości jak i we wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie Państwa profilu Użytkownika, a Państwa dane nie będą przez nas przetwarzane.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych spowoduje brak możliwości nawiązania współpracy w dalszych etapach.

Mogą Państwo zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z Państwa decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

Wyjątkiem jest przechowywanie części archiwalnych danych na potrzeby Instytucji Państwowych: podatkowych, ubezpieczeniowych i innych, co jest regulowane prawem.

W każdej chwili można zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali Państwa dane osobowe, zgłaszając to drogą mailową: info@dobraopiekawdomu.pl

W każdej chwili mogą Państwo zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Mamy obowiązek poinformować Państwa nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

Czas przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia profilu Użytkownika (na podstawie rozwiązania umowy o współpracę lub nie podjęcia współpracy w terminie 12 miesięcy od daty udostępnienia danych osobowych).

Usunięcie konta może nastąpić na Państwa żądanie, ale również w przypadku wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych bądź zażądania przez Państwa ich usunięcia.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych można zgłaszać do nas w wybrany przez Państwa sposób:

  1. Wiadomości e-mail na adres: info@dobraopiekawdomu.pl
  2. Telefonicznie: +48 502 225 228
  3. listownie na adres: dobraopiekawdomu.pl ul. Górna 10-11, 58-500 Jelenia Góra,

Powierzenie przetwarzania danych

Dobraopiekawdomu.pl Sp. z o. o. może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z dobraopiekawdomu.pl, w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy to jest na przykład w celu przygotowania biletu na transport, ubezpieczenia itp.

Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.